L’IES l’Estació segon premi en la modalitat de robot lliure del concurs de robòtica de la UPV d’Alcoi

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Alumnes guardonats amb el segon premi

 

Tres, dos, un! I el robot velocista ix amb una acceleració de vertigen cap a la primera revolta; després, la segona; i finalment… Oh, llàstima! Se n’ix de trajectòria. Ja ho deia fa uns anys de manera molt assenyada una coneguda marca de neumàtics: “La potència sense control, no serveix de res”.

29 de gener de 2016 es va celebrar la quarta edició del concurs de robòtica organitzat pel grup de robòtica i mecatrònica de l’escola politècnica superior d’Alcoi. Un certamen per a centres educatius de secundària i formació professional amb un nivell de participació i d’excel·lència tècnica, que creix any rere any. Enguany, a banda de la clàssica prova de velocitat dels robots seguidors de línia, s’ha introduït com a novetat una prova de sumo molt entretinguda, on els robots de tipus lego es van batre en duel sobre el dojo a tres combats. Un encert que ha fet vibrar la gent i que de segur es consolidarà en futures edicions, vist l’èxit obtingut.

Vora setanta han sigut els robots participants d’aquesta edició. De tot arreu, Sant Vicent del Raspeig, Oliva, Pego, Algemesí, Villena, Benissa, Alcoi… Cada any es veuen innovacions i millores contínues dels participants, com a conseqüència, es baten rècords del propi concurs que es creien infranquejables.

De forma palesa, en aquestes competicions el control és determinant, és molt important l’elecció dels millors neumàtics per a cada superfície, la relació de motors usada segons els tipus de circuit, el pes i la ubicació del centre de masses (sempre el més a prop possible de l’eix que formen els motors i el més pròxim al sòl), l’ajustament de l’algorisme de control (usualment un de tipus proporcional-derivatiu PD àmpliament usat a la indústria), la calibració adequada dels sensors detectors de línia segons les condicions lumíniques del moment, i, sobretot, temperar els nervis de les tremoloses mans dels alumnes que premen el botó d’engegada en cada cursa.DSC_0042

Un fum de detalls, que fan que pugues guanyar des d’unes dècimes fins uns segons per volta. Tot suma de forma capital. Una excessiva ambició per córrer et pot portar fora de pista, i per tant perdre tota opció de bona classificació.

La robòtica és una activitat tecnicocientífica multidisciplinar on són necessaris coneixements en àmbits tan diversos com l’electrònica, motors, física, matemàtiques, programació… El fet de posar en valor aquestos coneixements, en un producte tangible com un robot, fa que l’experiència de la seua construcció i posada a punt per a un concurs siga una activitat pedagògica fascinant i alhora lúdica per als joves que són els que més gaudeixen en el procés.

Amb eixos esquemes mentals, el grup de robòtica de l’IES l’Estació ha assolit la segona plaça en la modalitat de robots de lliure construcció d’aquesta edició. Ja són tres anys de participació consecutiva amb resultats destacables. Un segon lloc fa dos anys en lliure, un 1er i 2on lloc en lego l’any passat i la segona posició d’enguany.

Estem contents i satisfets per veure recompensats els nostres gustosos esforços, però tanmateix no podem romandre quiets. Sempre hi ha coses a millorar. Sempre. Aquesta consciència ens fa mirar cap endavant, sabedors de cap on apuntar en futurs dissenys per millorar i no repetir els errors passats en el llarg camí recorregut fins ara.

Adjunts:

Vídeo del robot guardonat  en funcionament https://www.youtube.com/watch?v=xbGWC3IgfBs

Les interrupcions i la seua importància en la computació i la programació de microcontroladors

En el spotify sona “Sympathy for the devil” dels Rolling Stones. Mentrestant via bittorrent estic baixant una pel·lícula de la saga “Jocs de la fam”. Demà és l’últim dia per entregar un treball d’història que estic redactant sobre el feudalisme i estic contínuament transitant del navegador al processador de textos per completar-lo amb informació acurada extreta d’Internet.

Aquesta podria ser una estampa típica de qualsevol adolescent fent un ús habitual d’un ordinador qualsevol. A primer cop d’ull, podria parèixer que s’estan executant moltes coses al mateix temps en el PC. No obstant, la naturalesa dels computadors és essencialment seqüencial i en la unitat central de procés sols s’executa una única instrucció a cada instant precís de temps.(amb varies CPUs o CPUs multicore si que es poden executar en paral·lel varies instruccions)

Però, com pot ser això? La música no s’atura, a més, el punter del ratolí està contínuament menejant-se sense cap retard cada vegada que l’accione, és més, cada vegada que prem una tecla, apareix immediatament el seu caràcter associat en l’aplicació pertinent; ja siga el navegador, processador de textos o la app que tinga en primer pla en eixe moment.

Tot açò és possible gràcies a la màgia de la gestió de processos dels Sistemes Operatius moderns amb les seues rapidíssimes commutacions de context (processos) i al vell mecanisme d’interrupcions dels microprocessadors. Només amb l’ús d’aquestes tecnologies podem enganyar a l’usuari perquè de manera psicològica perceba un flux continu en l’execució de les aplicacions de l’ordinador. Tanmateix, la CPU sols dedica una estona xicoteta a cadascuna d’elles, però intercanviant d’una a altra de manera ràpida i rotativa perquè mai arribem a percebre un discontinu estrany en l’acció.

Per la seua especial importància en el món dels microcontroladors pararem únicament atenció al mecanisme d’interrupcions. Parlar de la gestió de processos d’un sistema operatiu mereixeria moltes més planes per escriure que no venen al cas que es vol exposar.
Podem definir una interrupció, en el context de la informàtica, com una senyal enviada al processador per informar-lo que abandone el que està fent per atendre una petició, fer un processament i seguidament retorne al punt exacte d’execució on s’havia quedat abans de l’ocurrència de la interrupció.

Les interrupcions solen estar associades a dispositius d’entrada i/o eixida dels PCs. Però també hi ha interrupcions que es poden activar per temps i de molts altres tipus. Per exemple, cada vegada que menegem el ratolí, es genera una interrupció que fa que la CPU de l’ordinador l’atenga per representar la seua nova posició i ràpidament retornar al processament que s’estava realitzant prèviament. El mateix succeeix cada vegada que es prem una tecla.

El processament concret associat a una interrupció és un problema de programari que cada sistema operatiu resol de forma diferent. Sempre és segueix la mateixa màxima, el processament de la interrupció cal que siga ràpid. Gràcies a aquest vell mecanisme és pot simular una certa pseudo paral·lelització en l’execució de processos, però al cap i a la fi l’execució interna segueix essent purament seqüencial.

El mecanisme d’activació i desactivació de les interrupcions és quelcom intern al maquinari. Tant els microprocessadors com microcontroladors vells i actuals l’incorporen i és molt determinant el seu ús i programació per fer aplicacions eficients. Del seu bon ús depèn fer bons programes o dolents, sobretot en l’àmbit dels microcontroladors.

Per exemple, últimament he estat programant el mecanisme de comunicació bluetooth (BT) entre un Robot seguidor de línia i un ordinador o aparell mòbil per transmetre paràmetres de configuració i telemetria. En un primer estadi aquesta comunicació es va implementar de manera síncrona usant tècniques de “polling” per escrutar contínuament des del robot si hi havia algun missatge per ell. Òbviament usava aquesta tècnica en els moments que el microcontrolador del robot no estava fent res especial, com per exemple, l’espera de la pulsació del botó d’engegada per començar amb l’algorisme de seguiment de línia. Malauradament aquest tipus d’implementació compta amb no poques contraindicacions, moltes limitacions i algunes deficiències.

Entre els problemes principals estava la impossibilitat d’enviar al robot paràmetres de configuració una vegada el robot havia començat amb el seguiment de línia. Una vegada començat el seguiment, cada milisegon es fa una lectura del sensors d’infrarojos i s’actua de manera diferencial els dos motors mitjançant un algorisme PID per fer el control i no perdre la línia negra. Això, deixa poc temps per entretindres en cada iteració en altres coses menys importants com pot ser la comunicació BT. A més a més, a vegades polsàvem el botó d’engegada i el robot no responia justament per què en aquell moment estava llegint si havia arribat alguna cosa per BT. A tot això, cal afegir que el 99,999% del temps que el robot comprovava si havia arribat alguna cosa, no hi havia res per ell. Un mecanisme de totes totes clarament ineficient.

Arribats a aquest punt, òbviament la solució passava per reimplementar el mecanisme de comunicacions intentant usar interrupcions. L’estratègia ha consistit en programar una interrupció que s’activa en el moment que nosaltres rebem qualsevol bit pel mòdul BT del robot. En eixe precís instant esperarem la resta de bits fins trobar un caràcter delimitador i comprovem quina és la comanda rebuda. Seguidament desactivem la interrupció de recepció i procedim a retornar la informació demanada o simplement contestem amb un codi de confirmació de recepció i execució de comanda. Després, tornem a activar la interrupció de recepció i seguim executant el codi normal del robot fins que una altra comunicació iniciada des d’un ordinador o mòbil torne a activar-la de nou.

Amb aquest mecanisme, tots els problemes anteriorment descrits desapareixen i ara tenim possibilitat de passar informació i ordres al robot en qualsevol estadi d’execució del programa que el governa. Simplement enviem des del mòbil una comanda d’aturada, engegada, canvi de velocitat del Robot etc. Aquest activa una interrupció de comunicació, deixa de fer el que estava fent, atén la comanda i després retorna al punt on s’havia quedat. Amb una comunicació asíncrona com aquesta, aconseguim que un microcontrolador poc potent tinga cert grau de paral·lelització sense la necessitat d’executar cap SO que per altra banda és impossible d’executar en un dispositiu de tant limitades prestacions (32Kbytes EEPROM, 1Kbyte de RAM, arquitectura de 8 bits i 20Mhz de freqüència de rellotge).

En aquest tipus de context és quan te n’adones de la importància d’aquest mecanisme i com un ús apropiat del mateix permet distingir entre bons programadors i bons programadors de microcontroladors. Quan escrius codi per a un SO que és multitasca no has de preocupar-te de molts aspectes com l’entrada/eixida perquè el SO t’abstrau d’aquestos detalls gestionant ell mateix les interrupcions i els processos. Però, quan no disposes d’un SO, com és el cas dels microcontroladors, l’ús d’interrupcions és l’única eixida per a un control eficient de dispositius d’entrada o sensors que vols que funcionen de manera asíncrona.

Software engineering endemic problems and why we need good programmers. My experience

This is, a manipulated compendium of the most notable quotes, words and ideas of the most brilliant computer scientists we have ever had. Edsger Dijkstra, Ken Thomson, Dennis Ritchie, Alan Turing, Niklaus Wirth, Alan Kay, Bjarne Stroustrup, Richard Stallman, Frederic Brooks, Martin Fowler, Donald Knuth …  I have experienced these vivid thoughts as if they were my own flesh and blood many times in my professional career. It is my desire to share with you, written in a sequential and linked order, trying to construct a reasoning related text and not a mere bunch of isolated ideas. I hope you enjoy the reading.

Main idea: All large and medium software projects always tend to fail, be it finishing on time, overbudget or both.

When we talk about the software crisis we are exactly referring to the previous assertion and the fact most software today is very much like an Egyptian pyramid with millions of bricks piled on top of each other, with no structural integrity, but just done by brute force and thousands of slaves.  Some, in an humorous mood, think this is due to all programmers tend to be optimists in their estimations, but the reality is that the complexity of software is an essential property, not an accidental one. Hence, descriptions of a software entity that abstract away its complexity often abstracts away its essence.

In the practical world of computing, it is rather uncommon that a program, once it performs correctly and satisfactorily, remains unchanged forever. As a consequence, systems program building is an entropy-decreasing process, hence inherently metastable. Program maintenance is an entropy-increasing process, and even its most skillful execution only delays the subsidence of the system into unfixable obsolescence. And what is worst, contrarily to other engineering disciplines, adding manpower to a late software project, makes it later.

In addition, specifications contribute to software complexity, sometimes extracted from requirements that are ambiguous, conflicting, or incomplete and we must work to resolve, as soon as possible, with a kind of customer that most of the times don’t even really knows what he wants. Be very carefull! even the best planning is not so omniscient as to get it right the first time. The complexity is something inherent to the software building act and it is preferable to convince your customer to work in collaboration over fixed contract negotiation, trying to respond to change instead of a following plan. Obviously the main problem of this desirable approach, it will be the budget deviation and make it understandable to our customers.

Program construction consists of a sequence of refinement steps. One of my most productive days was throwing away 1,000 lines of code. The lurking suspicion that something could be simplified is the world’s richest source of rewarding challenges. The competent programmer is fully aware of the limited size of his own skull. He therefore approaches his task with full humility, and avoids clever tricks like the plague.

If your code its well documented, or better, auto-documented and clean, as a result it will be easy to understand and consequently easy to fix mistakes, verify and maintain. Simplicity is prerequisite for reliability. Remember, any fool can write code that a computer can understand but good programmers write code that humans can understand.  It is a common error when programmers sacrifice clarity in favor of execution speed because they often develop software that runs fast, but is error-prone and difficult to change.

Golden rule of software development: Write software for others as you wish they would write for you.

From my experienced point of view the easiest way to debug is to write software without any bugs. Debugging sucks, testing rocks,  but remember that program testing can be used to show the presence of bugs, but never to show their absence ! It had to be punishable working in teams not using batteries of unit testing, regressive tests , coverage tests or other similar techniques that serves as an effective premature alert mechanism prompting any important bug coming out from our code.

All inherent problems and complexity related to software engineering and programming always have been there, try to know and identify these problems and avoid trendy and miraculous techniques, methodologies or paradigms without any critical approach. The computer industry is the only industry that is more fashion-driven than women’s fashion. Certainly not every good program is object-oriented, and not every object-oriented program is good. Quality programming is usually taught by design patterns  and good examples. We have thousands of free software projects with tons of wisdom hidden among their lines of code. Please take advantage of this, don’t be a  fool ! There are lots of different tools and languages. Open your mind ! You must perform like a plumber, for every job, there is required a tool or set of them that best suit to complete successfully the work.

It is important to be good working in a team and learn to write. The ability to communicate your ideas to others will aid you more than anything else you will learn, and make you more valuable to employers.

Study after study shows that the very best designers and programmers are A+ team players. They produce structures that are faster, smaller, simpler, clearer, and produced with less effort. The differences between the great and the average, approach an order of magnitude.

From my point of view as a consequence of all having said before we can state that a good programmer is someone who:

Loves to code in a creative way and it’s ready to get things done rather than only speak. Continuously refactors code in a leveraging way trying to make it faster, smaller, clearer, simpler, more general and produced with less effort. One that don’t reinvent the wheel, reuse code and use design patterns that are the smart experienced solution of many programmers that have had the same problems than you, maybe many years before you were born. A good programmer is a A+ team player and writes tests because its preferably over debugging and wasting lots of time verifying manually the correctness of the software. He is alway prone to reuse good third-party code and to develop, using either as a base or inspiration, good quality free software. From the engineering point of view you must love free software because is the greatest source to learn by example. A good one, should focus on usability and writing maintainable code. Be able to code in any language and choose the right languages and tools that best fits for every different project. We can’t use a hammer for all kind of works! Definitively, a person that should be instructed thoroughly and know more than basic computer science.

We need good programmers (A+), they are the most promising weapon to fight against software intrinsical complexity nature.

¿Tiene futuro el formato de libro electrónico epub3 en la educación?

Tableta táctil TFT basada en Android - Mala visión con abundante luz ambiental. Apta para formatos epub3

Epub3, el nuevo formato estándar para ebooks definido por el International Digital Publishing Forum, aspira a liderar una revolución en los contenidos transformando nuestra experiencia lectora más allá de las dos dimensiones. Permite textos y maquetaciones complejas así como elementos multimedia y actividades interactivas que permiten aprender y disfrutar de los contenidos de una manera más entretenida y eficaz que los libros de texto convencionales (Ver ejemplo1ejemplo2 en videos anexo 1) .

Epub 3 básicamente define el método para representar, empaquetar y codificar contenido Web estructurado semánticamente mejorado -incluyendo HTML5, CSS, SVG, imágenes y otros recursos- para la distribución en un único archivo contenedor de los recursos utilizados. El formato epub3, nace con la vocación de ser el nuevo estándar global para los e-books  basados en “e-readers” de tipo tableta con pantallas TFT (ipads, android, webOS, windows 8 ) y no para aquellos que utilizan en su pantalla la tecnología eInk (tinta electrónica). La lectura en dispositivos con tecnología eInk (amazon kindle, barnes and noble nook, sony reader, grammata papyre etc.) es más parecida a la del papel, excelente en condiciones ambientales con mucha luz,  y con una duración mucho más larga de la batería, pero con nula capacidad para reproducir vídeos, animaciones o disponer simplemente de color.

Tableta basada en tecnología eInk - No apta para formatos epub3

Es bien sabido que la educación actual aun está basada en principios y necesidades propias de la revolución industrial y que da poca cabida a la creatividad y a las diferentes formas y necesidades individualizadas de aprendizaje de los alumnos. Con este nuevo formato de libro “Inteligente”, que huye de la estructura lineal propia de los libros de texto actuales y que permite un aprendizaje de los contenidos enriquecido y de muchas formas diferentes vamos a poder dar un salto cualitativo respecto a la manera general con la que se utilizan actualmente los libros de texto tanto en las clases como en casa. No obstante, debemos

Los simpsons ya predijeron el futuro. Clases masificadas y poca atención individualizada

ser prudentes y conscientes de que toda esta tecnología, no sirve de nada por si misma si no contamos con buenos y abundantes materiales educativos como punto de partida antes de cualquier tentación “cool” por introducir en el aula los libros digitales haciendo uso de tabletas táctiles. Primordialmente, sería deseable contar con un repositorio online en Internet donde poder publicar, descargar y comprar nuestros libros educativos a un precio asequible o gratuitamente y con capacidades de edición colaborativa para su mejora y corrección constante – Licencia Creative Commons para nuestros libros digitales sería un sueño alcanzable si se lo propone seriamente la comunidad educativa .

 La empresa Apple publicó a principios del mes de febrero de 2012 una aplicación denominada ibooks author justamente para la edición de esta nueva hornada de libros “inteligentes” . El despropósito no obstante vino con la licencia que la acompañaba, que simplemente permite la creación de libros para su tableta iPad con el condicionante de sólo permitir su venta en la tienda online de su propiedad ibookstore. Por poner un símil, es como si la empresa fabricante de lápices “Staedler” me obligara como músico a vender mis composiciones musicales, hechas con sus lápices, únicamente en las secciones musicales de las tiendas FNAC. Todo el mundo pondría el grito en el cielo, pero parece ser que hay un ejército de feligreses y medios de comunicación pro Apple dispuestos a publicitar gratuitamente y loar irracionalmente cualquier producto Apple por malo o inmoral que sea – vaya!, el sueño de cualquier empresa.

Realmente el software “ibooks author” hace un uso intensivo de los estándares propuestos en epub3 pero almacena los documentos generados en una formato al que le añaden elementos de cosecha propia. De hecho, Apple participa en el IDPF que es el comité antes nombrado encargado de la especificación epub3 que ya es efectiva desde el 11 de octubre de 2011. No obstante, a pesar de todo parece ser que sigue su propio camino con una estrategia parecida a la de Microsoft en los años 90 donde intentaba boicotear cualquier atisbo de hacer sus productos interoperables y/o compatibles con otros sistemas aprovechando su posición dominante.

Uno de los puntos fuertes, a mi entender, del formato epub3 es que está ligado estrechamente a las especificaciones web que el World Wide Web consortium define entorno a HTML5 (ver anexo 2 para detalles técnicos). Por tanto, cualquier dispositivo con capacidad para dar soporte a HTML5 es prácticamente el único requisito aparentemente necesario para que sea capaz de leer libros basados en epub3 – vale decir – la totalidad de los dispositivos presentes/futuros, a no ser que no quieran estar conectados a la Internet que se avecina.

Cuando etiquetamos un libro como “Inteligente”, como hemos hecho en reiteradas ocasiones en este texto, realmente nos referimos a que va a ser capaz, en función de la interacción del lector, de decidir, corregir, sugerir, etc. que cosas nos pueden interesar o ayudar en nuestro estudio gracias a la capacidad de incorporar programación embebida. Con estas capacidades programáticas se puede plantear el libro de texto epub3 incluso como un juego dónde puedo recibir puntuaciones positivas si estoy haciendo bien las cosas y negativas si las hago mal.

Por tanto en función de esta capacidad programática podremos orientar el estudio del alumno en un sentido u otro. A todo esto, siempre que la tableta del alumno esté online (y nos autorice) podemos recoger datos de uso, tiempo dedicado a una lección y/o cualquier otro dato estadístico que nos permita analizar en función de los posteriores resultados académicos que problemas individuales pueden tener los alumnos con ciertos contenidos o lecciones. Sería interesante definir un marco teórico para delimitar que entendemos por un libro “inteligente” así como proponer una serie de hitos didácticos que nuestros libros “inteligentes” debieran cumplir para poder ser etiquetado como tal. Creo que el concepto de iDevice como se entiende en el software exelearning es un muy buen punto de partida. Los iDevice son elementos estructurales que componen un proyecto exelearning, para denotar que cada recurso pedagógico manejado por la aplicación debe buscar un balance entre lo que enseña (contenido) y la manera de hacerlo(forma).

El exelearning es un software que ayuda a profesores y académicos en la autoría y publicación de contenido web sin la necesidad de ser un experto en HTML o etiquetado XML. Los recursos elaborados con eXelearning pueden ser exportados a formatos populares en plataformas de enseñanza online como IMS Content Package, SCORM 1.2, o IMS Common Cartridge o simplemente como paginas web auto-contenidas.

Actualmente no existe en la comunidad del  software libre ningún programa o proyecto con visos de dar soporte a la autoría de libros digitales en formato epub3. El software exelearning (exelearning.net)  se presenta como una alternativa interesante a tener en cuenta porque parece converger asombrosamente con muchos de los objetivos y tecnologías utilizadas en epub3 (ver anexo2). Actualmente existe un grupo de desarrollo encargado de dar soporte a la exportación de proyectos exelearning en formato epub 3 en el cual me incluyo. Aunque el formato epub 3 es muy ambicioso, potente y claramente excede las funcionalidades actuales de exelearning, al menos nos conformaremos con la posibilidad de crear contenido epub 3 con las mismas capacidades de un proyecto exelearning actual, que no son pocas.

Para que un proyecto de introducción de libros digitales con tabletas táctiles en las aulas tenga éxito, hace falta a mi entender, que la experiencia de utilización de las tabletas sea lo menos disruptiva posible. También es necesario, que las aulas cuenten con una conexión a Internet. Por tanto sería aconsejable una infraestructura mínima de red en el centro educativo para asegurar el éxito de implantación. Esta infraestructura consistiría en al menos un punto de acceso wifi por aula y un sistema de software sencillo para el profesor desde donde pudiera decidir cuando quiere conectividad total o parcial a internet y cuando no. También sería interesante evaluar si es necesario algún sistema de control desde la tableta/PC del profesor para poder comprobar que los alumnos están usando el libro de texto y no están en otros menesteres.

Los libros de texto convencionales son un gran negocio en España (500 millones euros anuales), no obstante, son una ayuda complementaria y no necesaria ni obligatoria para facilitar la tarea del docente en el proceso de enseñanza/aprendizaje del alumnado. Desafortunadamente hoy en día, supone una carga excesiva para las familias en los gastos de cada inicio de curso (unos 210€ de media por alumno/curso). Creo que la introducción de libros digitales mediante tabletas en las aulas permitirá a los alumnos disfrutar de libros más ricos en contenidos, posibilidades interactivas y sobre todo más baratos para las familias que incluso costeando la tableta táctil seguirían gastando menos que actualmente. Desde el punto de vista medio ambiental nos ahorraríamos la tala de millones de árboles y además nuestros niños no tendrían que arrastrarse hasta la escuela con pesadas cargas en sus mochilas. Creo profundamente que se mejoraría la calidad de la educación de manera sustancial y constatable simplemente haciendo uso de la tecnología epub3/tableta para hacer la enseñanza un poco más individualizada, motivadora, rica y activa. En definitiva, una educación dónde el alumno sea más partícipe de su propia formación y se sienta más guiado y seguro por el simple hecho de ofrecerle una vía que le permita entender mejor los contenidos.

Anexo 1. Recursos Epub 3 interesantes

Libros

Epub 3 raw specification .Digital ebook. http://epub-samples.googlecode.com/files/epub30-spec-20120228.epub . Puedes instalar readium (readium.org) en tu navegador chrome y después añadir este libro al readium.

Matt Garrish. “What is EPUB3?“. English. Published October 6, 2011 .O’Reilly . Gratuito

Matt Garrish. “Accessible EPUB3“. English. Published February 10, 2012 .O’Reilly . Precio 1.01$ amazon

Sanders Kleinfeld, “HTML5 for publishers“. English. Published October 13, 2011. O’Reilly Gratuito

Entradas de Blog y artículos

Create rich-layout publications in EPUB 3 with HTML5, CSS3, and MathML http://www.ibm.com/developerworks/xml/library/x-richlayoutepub/index.html?ca=drs-&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

Software

Readium. http://readium.org/ . Open Source . Chrome browser plugin para leer libros en formato epub3. En estadio aun muy preliminar

AZARDI 8.2 Desktop ePub2/ePub3 reader (AZARDI Desktop works on Linux, Macs and Windows.) http://azardi.infogridpacific.com/
Licencia privativa

Azardi Online reader. http://azardi.infogridpacific.com/online/

Adobe Digital Editions (ADE) – Preview 1.8 . Privative license

IBooks Author from Apple (Sólo funciona en Mac OSX y nos es  100% epub 3 compatible)
Licencia privativa

Validador Java para epub 3 y rpub 2.01 .Epubcheck http://code.google.com/p/epubcheck/

Demos de las capacidades de epub3 

Epub3 book -> “Epub 3 unleashed” . Published by Infogrid Pacific (Muy bueno)

Ejemplos de Epub 3 para descarga http://code.google.com/p/epub-samples/downloads/list

IDPF recursos, ejemplos , documentos y código  http://code.google.com/p/epub-revision/

Videos 

EPUB3 Demo and Examples http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=h9_SrVQinhI

IDPF About readium project http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=FOwXPNteNns

http://www.walrus-books.com/2012/03/kadath-video-2/

Anexo 2. Tecnologías Epub3 

Las tecnologías clave que se integran en la especificación epub3, prácticamente todas web,  son:

 • XHTML5 para contenido de texto y multimedia estructurado. Soporte de MathML para ecuaciones y fórmulas matemáticas y soporte de imágenes vectoriales SVG

 • Vídeos en formato WebM V8 y/o H. 264 embebidos en el libro o referenciados mediante una URL. Parece ser que al final la batalla la ha ganado H.264

 • CSS 2.1 y 3 para la presentación del contenido y maquetaciones complejas. Como por ejemplo cómics o las utilizadas en revistas como wired, vogue etc.

 • Javascript para la interactividad (subconjunto acotado)

 • Truetype y WOFF para las fuentes del texto

 • SSML/PLS/CSS 3 para sintetización de texto a voz

 • SMIL 3 para sincronizar texto y reproducción de audio (subtítulos)

 • Vocabularios RDF para incorporar semántica a los contenidos

 • XML para las definiciones de como empaquetar y que recursos concretos que vertebran el proyecto epub3. Imágenes, videos, css, js, html etc.

 • ZIP para comprimir todo el contenido en un único archivo

  El formato epub3 también permite DRM (Gestión digital de derechos) opcional. 

Manuel Pastor ceramista-gnomonista

On està el rellotge de sol de Guilella, algú ho sap?

Fa un temps Pedro Novella, un afeccionat als rellotges de sol,  es va posar en contacte amb mi per esbrinar on podia estar el rellotge de sol que hi havia al mas de la finca de “Guilella” al terme municipal de Bocairent perquè pareix ser que ha desaparegut.

Pedro està fent un estudi on recopila tots els rellotges que va fabricar Manuel Pastor, un ceramista-gnomonista català que va fer aquests rellotges a les dècades 40,50 i 60 del segle passat. Pareix ser que el rellotge de “Guilella” era d’aquest autor i responia a la següent descripció.

 

BOCAIRENT (Valencia). Finca Guilella. Mural cuadrado compuesto por cuatro
azulejos. VMO. Números arábigos, de 7 a 5. Medias horas. Gnomon triangular de
chapa. Leyenda: “Como el Fénix yo renazco de mis cenizas”. Firma: M Pastor.
Desaparecido.

 

En gener de 2012 van voler fotografiar-lo de nou i és quan van trobar que havia desaparegut.

Per a qui vulga tindre un coneixement més profund del tema vos adjunte un enllaç al document on Pedro Novella està fent un magnífic estudi detallat de l’obra de Manuel Pastor
https://docs.google.com/open?id=13sfbA99aWu3nuvZGKvTHkecYcwCDBYJhixY4f6fwZEm85ubPPvcwSaksnKlB

Si coneixeu el seu parador envieu un comentari adjunt a aquesta entrada del blog

Gestión y control de la eficiencia energética de alumbrados públicos basados en tecnología LED

En resumidas palabras la tecnología LED es superior en muchos aspectos al resto de luminarias tradicionales en los siguientes puntos clave:

 • Su vida útil se estima en 50000 horas (12 años) más de 2 o 3 veces que otras tecnologías de luminarias tradicionales.
 • Es la única que posee capacidad de regulación de la intensidad o apagado en cualquier momento,
 • Es energéticamente la de menor consumo
 • Acompañada con una placa de sensores abre unas posibilidades inimaginables anteriormente para crear ciudades inteligentes y con una capacidad de ahorro muy notable.

Pero por contra sigue siendo muy cara y por eso aún no son tentadores los plazos de retorno de la inversión que se obtienen con el cambio a esta tecnología. Sin embargo los beneficios medioambientales y las nuevas posibilidades que abre deberían ser aspectos tanto o más importantes a tener en cuenta a la hora de decidirse por el cambio.

Review of “The IT Crowd” TV sitcom

I do not generally like “sitcom” (situation comedies) in television because they are filled with lots of canned laughter. These canned laughter make TV programs less spontaneous and tell you when and how much you must laugh. Despite the fact, we will make an exception with sitcom “IT crowd” broadcasted here in Spain by TV channel Canal+ with the name of “Los Informáticos” (IT is an abbreviation of Information technology).

I really like topics covered in “IT crowd”, three main characters working together at the Information technology department of a big corporation each one with his odd habits and living together the most absurd and funniest situations.

It is performed, mainly in the basement of a building property of Reinhold corporation, by two computer scientists and their female leader. Both computer scientists are Moss and Roy, and Jen is the boss. Moss is a computer science geek but with problems with interpersonal relationships and a little bit autistic. Roy is a more normal person, very funny but quite stupid when he must talk to girls. Jen, the boss, does not have any knowledge of computer science but she has finally obtained the job and she must live with these two nerds the more comfortable possibly trying to gain their confidence.

Around the TV program also orbit other characters like the particular CEO of the Reinhold company and other ones who are appearing in the different episodes. It’s a very funny TV program and certainly is going to like you if you are interested in new technologies, although I have verified by myself that situations that amuse me excessively they are not as much for my wife who doesn’t have the same interest than me in new technologies.

http://www.channel4.com/programmes/the-it-crowd

Weblog personal de Pere Crespo Molina.