Eclipse JSR220-ORM Project

http://www.eclipse.org/jsr220orm/

 Eclipse conté un plugin que implementa la especificació jsr220 que intenta unificar JDO2 i EJB3.

Estes especificación serveixen per a implementar un mecanisme de persistencia objecte-relacional en les nostres aplicacions per a oblidar-se del manteniment de fastigoses SQL que tinguen en compter les peculiaritats del paradigma objectual; herència, polimorfismme …. El plugin que ofereixen a Eclipse ens permet definir el "mapping" de manera visual, però el que realment es fa sobre el codi Java són anotacions XDoclet sobre
els objectes implicats.

 Una imatge val més que 56,4 paraules http://www.eclipse.org/jsr220orm/images/screenshot1.png

5 thoughts on “Eclipse JSR220-ORM Project”

  1. Pingback: youtube.com
  2. Pingback: matcha tea
  3. Pingback: buy backlinks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *