Annex: Student's guide

El material que et presentem inclou una serie d'activitats de vocabulari, gramàtica, comprensió oral i comprensió lectora que et poden ajudar a desenvolupar la teva competència comunicativa en anglés.

A la pàgina d'inici, hi veuràs un menú amb quatre apartats (vocabulary, grammar, listening comprehension i reading comprehension). Entrant en els diferents apartats podràs seleccionar amb el ratolí la secció que més t'interesse treballar.
Els tipus d'activitats que et trobaràs son, principalment, exercicis d'omplir buits en els quals hauràs d'escriure una paraula en cada casella utilitzant la tecla de tabulador per anar passant de casella a casella en aquells casos en els que siga necessari escriure dos o més paraules seguides. També podràs realitzar exercicis de sopa de lletres, d'emparellar, jocs de memòria, exercicis d'ordenar paraules i d'opció múltiple, així com de resposta lliure.
Tin en compte les majúscules i minúscules per tal de que no et done com a error.
Tanmateix, en la majoría d'exercicis, tú sols pots comprovar els errors i corregir-los fent click damunt la paraula SUBMIT.

Have fun!!!

Licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License

IES - L'estació (Ontinyent) Autors: Mª José Alcaina, Pere Crespo, Ana Caparrós