Skip available courses

Available courses

 • Sistemes operatius en xarxa, dissenyats per a que tant en entorns domèstics com en entorns empresarials, la gestió de recursos informàtics estiga centralitzada en un o varis equips, de tal forma que el treball d'administració , i explotació d'aquests sistemes , a pesar de ser més complex, proporcione major eficiència i millor utilitat per cobrir les necessitats informàtiques en determinats entorns.

  Self enrolment
 • Les capacitats terminats que ha d'assolir un estudiant d'aquest mòdul professional són les següents.
  1. Mantindre l'explotació d'un lloc web dins dels paràmetres de rendiment i seguretat prefixats.(Apache)
  2. Actualitzar continguts de servidors Web locals o remots mitjançant l'ús de clients FTP o eines de gestió de continguts.
  3. Elaborar planes web amb llenguatges de marques, mitjançant eines editores de text o específiques per al desenvolupament web, incloent scripts de navegador i realitzant la verificació del seu funcionament.(HTML, CSS i javascript, Ajax)
  4. Elaborar planes web mitjançant llenguatges de Script de la part servidora (PHP, mysql, joomla etc.)
 • Mòdul professional de 192 hores en el que es pretén que l'alumne assolisca les següents capacitats terminals.
  1. Analitzar els elements bàsics d'un sistema operatiu (Gestio E/S, memòria, sist. arxius, processador etc.)
  2. Analitzar els elements propis dels sistemes operatius en xarxa (ldap, samba, dominis, permisos etc.)
  3. Realitzar operacions d'administració bàsica de clients . (Crear usuaris i grups, permisos, seguretat,gestió impressió etc.)
  4. Realitzar les operacions de manteniment del lloc de treball mitjançant les utilitats del sistema operatiu (backups, clonatge, desfragmentació, HW test , aplicar pegats i actualitzacions etc.)
  Self enrolment
  1. Reconèixer les diferents opcions del mercat en tauletes tàctils
  2. Conèixer el funcionament de les tauletes tàctils.
  3. Analitzar les possibilitats de les tauletes tàctils com a eina de gestió de la informació
  4. Analitzar les possibilitats de les tauletes tàctils com a eina de gestió de la informació en l’entorn de l’IES l’Estació
  5. Realitzar  propostes de millora en l’entorn de l’IES l’Estació
  6. Analitzar les possibilitats de les tauletes tàctils com a eina didàctica complementaria al llibre de text.
  7. Conèixer la diversitat de materials didàctics existents per a us informatitzat
  8. Provat la utilitat didàctica d’aquesta eina en una aula. Testar els avantatges i els inconvenients.
  9. Realitzar propostes de millora.
  Guest access
 • -Ensenyar com podem utilitzar el programari lliure ExeLearning per preparar unitats didàctiques online per a que els alumnes puguen realitzar les mateixes mitjançant l'ordinador amb totes les possibilitats multimèdia i interactives que el món de la informàtica ens ofereix.

  -Un dels objectius principals és aprendre a integrar en els nostres recursos digitals tot tipus d'elements multimèdia com vídeos, música , gravacions de so, fotos etc. Així de com hem de cercar-los per Internet i quines ferramentes podem utilitzar per manipular-los i adaptar-los a les necessitats dels exercicis que volem plantejar.

  -Ensenyar com publicar i desplegar els nostres recursos a Internet per a que siguen accessibles des de qualsevol lloc, així com quines són les diferents alternatives que tenim per desplegar de manera senzilla a l'aula els recursos dissenyats per als alumnes.

  Self enrolment
 • Programació en javascript. Jquery, AngularJS i React

  Self enrolment
 • Desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques del costat client o servidor, garantint-ne l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigits pels estàndards establerts.

  Self enrolment
  • Instruir el professorat en el maneig bàsic del sistema LliureX.

  • Facilitar l'aplicació del sistema en la tasca docent.

  • Utilitzar els accessoris que aporta el sistema.

  • Manejar les funcions de LliureX: Escriptori, aplicacions gràfiques, instal·lació, manipulació de fitxers, etc.

  • Obrir i guardar documents amb les diferents aplicacions del LliureX.

  • Aprendre a utilitzar les opcions d'accessibilitat perquè les persones amb discapacitats puguen utilitzar LliureX de la mateixa manera que qualsevol altre usuari.

  • Identificació dels blocs funcionals d’un sistema microinformàtic
  • Anàlisi del mercat de components d’equips microinformàtics
  • Acoblament d’equips microinformàtics
  • Manteniment d’equips microinformàtics
  • Instal·lació de programari
  • Protecció i seguretat de les dades
  • Tendències en el mercat informàtic
  • Operació amb perifèrics
  Self enrolment

Cursos sobre informàtica per als cicles de formació professional competència dels professors tècnics de sistemes i aplicacions informàtiques
Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 Today Thursday, 22 August 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Skip Online users

Online users

(last 5 minutes)
None
Skip Navigation

Navigation